Deze regering heeft wel degelijk stappen ondernomen om armoede terug te dringen in Vlaanderen. Dat zegt Cindy Franssen van CD&V. Mensen worden bijvoorbeeld beter begeleid naar tewerkstelling. Maar op vlak van generatiearmoede vindt ook Franssen dat er nog meer moet gebeuren.