Uit een onderzoek van UGent blijkt het grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector behoorlijk groot. In de Commissie Media stelt minister Sven Gatz zijn actieplan voor om het grensoverschrijdend gedrag in beide sectoren beter aan te pakken. Het plan heeft vooral tot doel ervoor te zorgen dat de kanalen om klachten te melden gekend zijn, benut worden en dat de slachtoffers hulp krijgen. Maar wat met de artistieke vrijheid? Minister Gatz vindt het een moeilijk evenwicht.