Robrecht Bothuyne (CD&V) roept in het Vlaams Parlement op tot een afschaffing van de importheffingen op zonne-energie. Op die manier wil hij zonne-energie voor iedereen betaalbaar te maken? Hij richt zijn pleidooi tot minister van Energie Bart Tommelein die zo een historische fout kan rechtzetten van zijn liberale collega Karel De Gucht, aldus Bothuyne.