Armoedecijfers
Hannes Anaf (sp.a) vraagt zich af hoe ontslagnemend minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) haar legislatuur evalueert. Tijdens haar termijn deed ze de uitspraak om de kinderarmoede te halveren, maar die uitspraak keerde als een boemerang terug. De kinderarmoede blijft stijgen en uit recente cijfers van Kind en Gezin groeit ondertussen veertien procent van de kinderen in Vlaanderen op in armoede.

Uit de jaarlijkse kansarmoedecijfers van Kind en Gezin blijkt dat van alle 0- tot 3-jarigen 14,1 procent vanaf de geboorte opgroeit in kansarmoede. In 2017 ging het om 13,76 procent. Dat percentage is nu lichtjes toegenomen met 0,3 procent. Zoals voorgaande jaren blijkt dat er een verhoogd armoederisico is voor personen geboren buiten de Europese Unie. Het gaat dan over 39 procent in vergelijking met 8 procent bij personen die geboren zijn binnen de Europese Unie. Daarnaast is er ook een verhoogd armoederisico bij werklozen: 38 procent tegenover 3 procent bij mensen die werken. “Als we naar cijfers van de werkloosheid kijken, dan waren er in augustus 2015 nog 247.826 werkzoekenden. In augustus 2019 waren dat er 196.433. Dat is een daling van 51.000 werkzoekenden”, zegt minister-president Liesbeth Homans. “We moeten toch erkennen dat er hier in Vlaanderen volop op activering is ingezet”.

Signalen van kansarmoede

Tijdens hun contacten met gezinnen gaan de verpleegkundigen en gezinsondersteuners van Kind en Gezin na of er signalen zijn van kansarmoede op zes domeinen. Het eerste domein is het maandinkomen van het gezin. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met het effectieve inkomen of uitkering. Reguliere kinderbijslag, de toeslagen op de kinderbijslag, studiebeurzen en allerlei sociale toeslagen en tarieven worden niet meegeteld. Ten tweede is de opleiding van de ouders ook een van de factoren. Een derde factor is het stimulatieniveau van de kinderen. Een vierde is de arbeidssituatie van de ouders, een vijfde de huisvesting en een zesde de gezondheid. Wanneer een gezin zwak scoort op drie of meer criteria, spreekt men bij Kind en Gezin over kinderen die in kansarmoede leven.

“Er zijn een paar belangrijke hefbomen en kansen die men tijdens de voorbije legislatuur heeft gemist, om nog niet te spreken over de hervorming van de kinderbijslag. Daarin zat volgens mij een veel grotere hefboom om de kinderarmoede aan te pakken”, zegt Hannes Anaf (sp.a). “Laten we proberen om voor resultaten te gaan, want die zijn er de vorige legislatuur helaas niet geweest”.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

Studio ad hoc, vrijdag 27 september 2019 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.