Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) heeft de krachtlijnen van de begroting 2020 en een meerjarenraming 2020-2024 bezorgd aan het Vlaams Parlement. Na een toelichting door de Vlaamse Regering houden de Vlaamse volksvertegenwoordigers een gedachtewisseling over deze krachtlijnen. Maar tijdens de uiteenzetting van Björn Rzoska (Groen) kwam er een bommelding binnen. Het Vlaams Parlement werd vervolgens ontruimd. Donderdagvoormiddag wordt het debat verdergezet. Chris Janssens, Fractieleider van het Vlaams Belang, heeft het erover met Barbara Sauer.