De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelt een jaarlijks rapport op over de mestproblematiek in Vlaanderen. De leden van de commissie wisselen van gedachten over het Mestrapport 2018 met minister Joke Schauvliege en met vertegenwoordigers van de VLM en van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Elk jaar stelt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) het mestrapport samen. Dit rapport geeft de stand van zaken van het mestbeheer in Vlaanderen weer, met feiten en cijfers over mest en milieukwaliteit. Daaruit blijkt dat de oppervlaktewaterkwaliteit onvoldoende snel verbetert. Het afgelopen jaar werd bij 28 procent van de metingen in de Vlaamse rivieren de nitraatnorm overschreden. Dit is meer dan het overschrijdingspercentage in de vorige 4 winterjaren (ongeveer 20%) en wordt voornamelijk verklaard door de droge weersomstandigheden van 2017. De mest kon niet goed worden opgenomen door de gewassen en de bodem. Daarna waren de maanden november en december erg regenachtig, waarna de nitraten massaal in de rivieren konden stromen.

Daarmee is de doelstelling van de Vlaamse regering zelfs niet eens in zicht. Het doel was om slechts 5 procent ‘rode meetpunten’ te hebben.