Wateroverlast door overstromingen en watertekort door droogteperiodes veroorzaken allebei veel schade en leiden bijgevolg tot hoge facturen. Een oplossing voor het watertekort is regenwater meer te laten insijpelen in de grond in plaats van het via de riolering af te voeren. Een zogenaamde infiltratiebonus op de waterfactuur zou burgers kunnen aanzetten om regenwater zinvol te gebruiken. De Watergroep waarschuwt reeds voor lage grondwaterstanden in vooral Vlaams-Brabant en Limburg, wat mogelijk tot nieuwe watertekorten leidt tijdens de zomerperiode. De Vlaamse Regering stelde een droogteplan op om waterschaarste te bekampen. Hoe kan dit plan soelaas bieden, en wat zijn de budgetten? Hoe bekijkt minister Koen Van den Heuvel het idee van de infiltratiebonus? Ziet hij er heil in?