Een van de meest genoemde ergernissen van inwoners is de aanwezigheid van zwerfafval in de openbare ruimte. Sigarettenpeuken en kauwgom vormen daarbij een groot deel van al het teruggevonden zwerfvuil in de straten. In november gaf minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) aan dat de onderhandelingen nog steeds lopende waren met de kauwgom- en sigarettensector. Dit om te bekijken wat hun bijdrage kan of moet zijn in de strijd tegen zwerfvuil. “Wat betreft de sigarettensector is er nu een akkoord. Vanaf 2020 wordt er een bijdrage bepaald in verhouding tot samenstelling van het zwerfvuil”, zegt de minister. Elke Wouters (N-VA) reageert tevreden en hoopt dat de kauwgomsector snel volgt.