Burgers, jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en de academische wereld hebben hun krachten gebundeld om ‘Sign for my future’ te creëren. De initiatiefnemers eisen een investeringsplan, een onafhankelijke klimaatraad die het beleid evalueert en een klimaatwet sturend naar nuluitstoot voor 2050. Maar volgens minister van Leefmilieu Koen Van den Heuvel (CD&V) is een klimaatwet niet het meest geschikte instrument om tot resultaten te komen.