Het aantal everzwijnen in Limburg en Vlaanderen blijft toenemen. Met alle gevolgen van dien: veel schade voor de landbouwers aan landbouwgewassen, auto-ongelukken en de overdracht van ziekten. Zo vrezen de Limburgse varkensboeren dat met het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest in de provincie Luxemburg het virus ook hun varkensstallen zal bereiken. Tijdens de commissie voor Leefmilieu vraagt Lode Ceyssens (CD&V) of de minister extra acties zal ondernemen om de everzwijnenpopulatie binnen de perken te houden.