Uit de jaarlijkse enquête van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) bij leerlingen uit het secundair onderwijs blijkt dat het gebruik van tabak en alcohol in deze leeftijdsgroep is gedaald. Toch blijft het roken bij deze jongeren te hoog, en ook dronkenschap doet zich te vaak voor. Welke maatregelen moet bevoegd minister Wouter Beke nemen om deze problemen aan te pakken?