Tegen 2027 moet de kwaliteit van het water in de Vlaamse kanalen, beken en rivieren gevoelig hoger. Dat is afgesproken in de Europese Kaderrichtlijn Water en in het Decreet Integraal Waterbeleid. Om deze afspraken na te komen, moeten meer Vlamingen via extra rioleringen op een afvalwaterzuiveringsinstallatie worden aangesloten. Daarnaast moeten bestaande rioleringen onderhouden worden en ook tijdig vervangen worden. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) rekende uit dat hiervoor 2,7 miljard nodig zal zijn, bovenop de al geplande investeringen. Maar wie gaat dit betalen? “Ik ga de waterfactuur van de Vlaming niet verhogen, om op korte termijn die 2,7 miljard euro te investeren in rioleringen”, verzekerde minister van Leefmilieu Joke Schauvliege alvast.