In ontwikkelingslanden zijn vrouwen vaker het slachtoffer van klimaatverandering en klimaatrampen. Gendernormen verhinderen hen om te leren zwemmen, klimmen, signalen te herkennen of eerste hulp toe te dienen. Zo maakte de tsunami van 2004 maar liefst vier keer zoveel vrouwelijke dodelijke slachtoffers dan mannelijke. “Ongelijkheid op z’n lelijkst”, klinkt het bij Tine Soens (sp.a). Ze vraagt zich af in welke mate gendergelijkheid als criterium gebruikt wordt bij de selectie van projecten en de uiteindelijke besteding van middelen in ontwikkelingslanden.