Na een kritische doorlichting van het Agentschap Integratie en Inburgering door het Rekenhof neemt Vlaams minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld) maatregelen. Zo moeten de cursussen worden gedigitaliseerd en gedifferentieerd volgens het niveau van de nieuwkomers. “Het interesseert me niet om een proces te maken van het verleden, maar wel een project te maken voor de toekomst”, zegt de minister.

Maar volgens oppositiepartij Groen is de geschiedenis hier wel degelijk van tel. “We zijn zoveel kostbare jaren verloren doordat alle belangrijke postjes in handen waren van één en dezelfde partij”, zegt An Moerenhout (Groen). “En zo kon het gebeuren dat die partij het hele mismanagement zoveel jaren in de doofpot heeft gehouden”.