Elk kind een laptop en toegang tot het internet, het organiseren van herfst- en winterscholen, een leer- en loopbaankrediet voor iedereen, woonzorgcentra omvormen tot kleinschaliger woonzorghuizen, de oprichting van een wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid (WRR) naar Nederlands model,… Het zijn maar enkele van de vele aanbevelingen die de twee relancecomités – een economisch en maatschappelijk – dinsdag hebben voorgesteld aan de Vlaamse regering. Hun rapporten moeten helpen om het relancebeleid in Vlaanderen na de coronapandemie vorm te geven.

Na afloop van het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement reageert Bruno Tobback op deze adviezen tijdens een interview met Jan De Meulemeester.