Het Vlaams Parlement hield donderdag 19 december 2019 zijn laatste plenaire vergadering van het jaar. Gedurende de ganse dag bespreekt het parlement de begroting 2020. Sinds begin november bespraken de diverse commissies de begroting 2020 in de verschillende commissievergaderingen. Elke commissie besprak de onderdelen van de begroting met betrekking tot haar bevoegdheden. Jan De Meulemeester praat erover met fractieleider Hannelore Goeman (sp.a).