Voor het personeel van de ziekenhuizen en de thuisverpleging trekt de federale regering een miljard euro uit. 500 miljoen euro gaat naar loonsverhogingen, 100 miljoen euro naar de verbetering van de arbeidsomstandigheden en 400 miljoen euro voor extra personeelsleden. “Met deze structurele maatregelen toont de federale overheid opnieuw aan dat ze gevolg geeft aan de breed gedragen vraag om een hogere appreciatie van de helden van de zorgsector. De Vlaamse overheid loopt andermaal kilometers achter de feiten aan”, zegt Hannes Anaf (sp.a).