Volgens Greenpeace heeft de productie van vlees en zuivel een zware impact op het milieu en het klimaat. Niet alleen door het gebruik van landbouwmachines en de methaanuitstoot van koeien, maar ook door het veevoer. Zo wordt tweederde van alle landbouwgrond ter wereld gebruikt als weiland voor grazende dieren of de teelt van veevoer. Daarom vindt Hermes Sanctorum (Onafhankelijk) dat duurzame voedingsgewoonten een belangrijke rol moeten krijgen in het vernieuwde klimaatbeleidsplan.