Op verschillende locaties in Brussel en Vlaanderen voerden begeleiders in de kinderopvang actie. Ze willen meer erkenning voor hun werk en een betere verloning. Ook de begeleider-kindratio moet naar beneden: nu bedraagt die 8 kinderen per begeleider. “Ten eerste moeten er betaalbare plaatsen zijn voor elke ouder. Ten tweede moeten er meer helpende handen zijn voor de begeleiding van de kindjes. Ten derde moet er een gelijk loon zijn voor alle medewerkers, ongeacht onder welk statuut of voor welke opvang ze werken”, klinkt het bij Ilse Malfroot (Vlaams Belang).