De Brusselse regering wil de E40 en de A12 op Brussels grondgebied omvormen tot ‘stadsboulevards’. Dit betekent: een maximaal toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur en minder rijvakken. Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) zegt dat dit niet alleen de levenskwaliteit, maar ook de luchtkwaliteit ten goede zal komen. Maar in het Vlaams Parlement zijn ze daar toch niet zo zeker van.