Volgens de meest recente cijfers over pesten, cijfers van 2018, wordt er steeds minder gepest bij jongeren. In 2014 gaf nog 18 procent van de jongeren aan dat ze al eens zouden hebben gepest. In 2018 was dat nog 11 procent. “Het is hoopgevend om te zien dat sensibiliseringscampagnes hun vruchten beginnen af te werpen. Maar toch mogen we niet op onze lauweren rusten”, zegt Katia Segers (sp.a). Tijdens de plenaire vergadering pleit Segers voor een gecoördineerde en structurele aanpak rond (cyber)pesten in Vlaanderen die het probleem bij de wortels aanpakt.