In het Vlaams onderwijs werden reeds sneltesten afgenomen door vrijwilligers van het Rode Kruis in samenwerking met de CLB’s. Maar intussen heeft de federale overheid de regelgeving rond de snel- en zelftesten versoepeld. Zo zullen leerkrachten snel- en zelftesten kunnen afnemen, en zijn ze dus niet langer aangewezen op medisch geschoold personeel.  “Dat is een goede zaak. Zo kan er snel ingegrepen worden, om zo die clusters te beperken”, zegt Koen Daniëls (N-VA).