De voetbalclub Turkse FC uit Beringen kwam in opspraak nadat jonge spelers de militaire groet brachten. Uit de ondersteunde tekst blijkt namelijk dat het een steun is aan ‘de dappere Turkse soldaten’. Om zo de gesneuvelde soldaten in Noord-Syrië te eren. Maar volgens de voetbalclub heeft het gebaar van de spelertjes niets met politiek te maken. Tijdens de plenaire vergadering maakt Kris Van Dijck (N-VA) zich zorgen over de inclusiegedachte van de voetbalclub. “Als men spreekt over Turkse of Marokkaanse clubs, stel ik me ook de vraag in hoeverre zij openstaan voor anderen. In hoeverre is de voertaal in die clubs Nederlands, zodat anderen er ook welkom zijn?”, klinkt het.