Op 16 juni 2021 hechtte de plenaire vergadering unaniem haar goedkeuring aan de Motie tot uitoefening van het recht van onderzoek naar de aanpak van de met PFOS vervuilde gronden op de Oosterweelwerf en de gevolgen voor de volksgezondheid.

Samenstelling

Het Uitgebreid Bureau besliste om de commissie de naam ‘parlementaire onderzoekscommissie PFAS-PFOS’ te geven en het aantal leden vast te leggen op 15 leden (5 voor N-VA, 3 voor Vlaams Belang, 2 voor CD&V, 2 voor Open VLD, 2 voor Groen en 1 voor Vooruit).

Aanpassing van het reglement

Volgens het huidige reglement van het Vlaams Parlement heeft PVDA geen recht op een lid in commissies omdat de fractie te klein is. In beleidscommissies kan er gewerkt worden met een toegevoegd lid, maar voor een onderzoekscommissie sluit het reglement van het Vlaams Parlement dit momenteel uitdrukkelijk uit. Daarom heeft Liesbeth Homans, voorzitter van het Vlaams Parlement, tijdens de plenaire vergadering van 23 juni 2021 de spoedbehandeling gevraagd van een voorstel van aanpassing van het reglement van het Vlaams Parlement.

Door een toegevoegd lid voor de onderzoekscommissie toe te staan, krijgt één van de parlementsleden van PVDA nu ook spreekrecht zonder dat het systeem van evenredigheid in het gedrang komt. Stemrecht toestaan kan niet, want dat zou een inbreuk zijn op de Bijzondere Wet ter Hervorming van de Instellingen.