In 2020 heeft het Agentschap Wegen en Verkeer in Vlaanderen 38 werkzaamheden op en aan snelwegen gepland. Door een aantal minderhinderregels toe te passen hoopt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) de hinder tot een absoluut minimum te beperken. Zo zal er bijvoorbeeld maximaal worden ingezet op weekend- en avondwerk. “Wij rekenen erop dat die 38 werven, die ook zullen zorgen voor meer capaciteit in Vlaanderen en waar wij volledig achterstaan, zo weinig mogelijk hinder met zich mee zullen brengen”, zegt Lode Ceyssens (CD&V).