Tijdens de commissie voor Begroting licht minister Matthias Diependaele toe wat de begrotingsaanpassing inhoudt voor de begroting van de Vlaamse Gemeenschap als geheel en per beleidsdomein. De toelichting betreft een globaal overzicht van de maatregelen in de middelenbegroting (inkomsten), de uitgavenbegroting (een overzicht van de maatregelen in de  verschillende beleidsdomeinen) en het begeleidende programmadecreet. Uiteraard heeft de coronapandemie een zeer belangrijke impact op de begroting 2020. Jan De Meulemeester praat erover met Philippe Muyters (N-VA).