In het Vlaams Parlement ontstond er commotie tijdens een actualiteitsdebat over de opvolging van terugkerende reizigers door lokale besturen. Volgens de oppositiepartijen komt de Vlaamse regering alweer te laat met een plan van aanpak.

Wie sinds 18 december terugkeert uit een rode zone in het buitenland zal opnieuw verplicht in quarantaine moeten. Lokale besturen moeten er op toezien dat deze quarantaineplicht ook effectief wordt nageleefd. Maar er rijzen heel veel vragen over hoe dat concreet in zijn werk zal gaan. “Men kan zich veel vragen stellen bij het beleid, of moet ik zeggen het non-beleid en de slechte communicatie. En waar ik vooral veel problemen mee heb is dat de Vlaamse Regering absoluut geen lessen heeft getrokken uit de fouten van het verleden”, zegt Stefaan Sintobin (Vlaams Belang).