In Lier moesten 25 gezinnen hun sociale woning verlaten. Hun contract is opgezegd omdat na onderzoek is gebleken dat ze onroerend vermogen hebben in het buitenland. Huurders van een sociale woning mogen geen vastgoed in eigendom hebben. “De afwegingen die we maken voor binnenlandse eigendommen, die maken we ook voor buitenlandse eigendommen. We trekken de grens door”, zegt Vera Jans (CD&V).