Er heerst een gespannen sfeer in de federale regering over het VN-Migratiepact. Regeringspartij N-VA bestempelde namelijk het pact als inhoudelijk ‘zeer problematisch’. Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement polsen Wouter Van Besien (Groen) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) naar de houding van de Vlaamse regering over het pact.