Te veel bewoners in 1 huurwoning
Lorin Parys (N-VA) ziet een nieuw fenomeen opduiken in zijn stad Leuven. Overbewoning van huurwoningen waarbij meer dan het dubbele van het aantal toegelaten inwoners in de woning verblijft. Dat leidt tot heel wat problemen voor verhuurders. Parys vraagt zich af wat Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) kan ondernemen om de verhuurders te beschermen.

In studentensteden als Leuven ziet Lorin Parys (N-VA) een nieuw fenomeen ontstaan, namelijk dat oude studentenkoten aan vluchtelingen worden verhuurd. Op zich is dit geen probleem, ware het niet dat er soms zonder medeweten van de huisbaas nog mensen bij komen wonen. “De verhuurder sluit een huurcontract af met een vluchteling. Maanden later komt hij tot de vaststelling dat ondertussen niet een, maar vier vluchtelingen in zijn studentenkamer zijn gedomicilieerd”, zegt Parys. “De omstandigheden zijn verre van ideaal indien vier personen in een studentenkamer wonen waarin eigenlijk slechts een persoon kan wonen. De verhuurder heeft geen controle op wie zich daar domicilieert. Bijgevolg veroorzaakt overbewoning buiten de wil van de eigenaar-verhuurder ongeschiktheid of zelfs onbewoonbaarheid”.

We spreken van overbewoning wanneer het aantal bewoners van de woning zo groot is dat er een veiligheids- of gezondheidsrisico ontstaat. Volgens de website van het Agentschap Wonen-Vlaanderen wordt de vuistregel gehanteerd dat als er meer dan dubbel zoveel mensen wonen dan toegelaten, een woning overbewoond is. Minister voor Wonen, Liesbeth Homans (N-VA), zegt in de commissie dat het aangewezen is de maximale bezetting van een woning expliciet in de huurovereenkomst op te nemen. “Dit kan overbewoning preventief vermijden. Daarnaast heeft de verhuurder meer in handen om het probleem van een eventuele overbewoning sneller te kunnen oplossen. De huurder wordt dan duidelijk gewezen op het maximaal aantal toegelaten bewoners. En de verhuurder heeft iets meer in handen indien er toch een overbewoning zou zijn”.

Studio Commissie (herhaling), dinsdag 21 augustus vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.