Te veel mest in de Vlaamse rivieren
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelt een jaarlijks rapport op over de mestproblematiek in Vlaanderen. De leden van de commissie wisselen van gedachten over het Mestrapport 2018 met minister Joke Schauvliege en met vertegenwoordigers van de VLM en van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Elk jaar stelt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) het mestrapport samen. Dit rapport geeft de stand van zaken van het mestbeheer in Vlaanderen weer, met feiten en cijfers over mest en milieukwaliteit. Daaruit blijkt dat de oppervlaktewaterkwaliteit onvoldoende snel verbetert. Het afgelopen jaar werd bij 28 procent van de metingen in de Vlaamse rivieren de nitraatnorm overschreden. Dit is meer dan het overschrijdingspercentage in de vorige 4 winterjaren (ongeveer 20%) en wordt voornamelijk verklaard door de droge weersomstandigheden van 2017. De mest kon niet goed worden opgenomen door de gewassen en de bodem. Daarna waren de maanden november en december erg regenachtig, waarna de nitraten massaal in de rivieren konden stromen.

Daarmee is de doelstelling van de Vlaamse regering zelfs niet eens in zicht. Het doel was om slechts 5 procent ‘rode meetpunten’ te hebben. “Een totaal mislukt beleid. Ik kan het niet anders zeggen dan op die manier”, zegt Bart Caron (Groen). “De rapporten van de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) spreken boekdelen. Ze bevestigen onze argwaan en spreken niet enkel over te weinig vooruitgang, maar zelfs over achteruitgang”. Volgens minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) is de belangrijkste oorzaak van de slechte waterkwaliteit in landbouwgebied nog steeds dat de toegepaste bemesting door de land- en tuinbouwers niet op een correcte manier gebeurt. “We gaan de cowboys nog harder aanpakken”, zegt de minister. Ze werkt momenteel aan een nieuw mestactieplan.

Het volledige Mestrapport kan u hier lezen.

Studio Commissie, dinsdag 8 januari 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.