Tekort aan leerkrachten
Steve Vandenberghe (sp.a) heeft de vorige legislatuur wat vaststellingen gedaan in het onderwijs. Zo is er een jaarlijks tekort van meer dan 6000 leerkrachten en zijn er te weinig nieuwe mensen die kiezen voor een job in de sector. Samen met Kim De Witte (PVDA) ondervraagt hij Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts over zijn plannen voor de komende vijf jaar.

Aan het begin van dit schooljaar laaide de discussie over het lerarentekort weer hoog op. Heel wat scholen krijgen hun vacatures niet ingevuld. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) meldde vorig jaar 11.113 openstaande vacatures in het secundair onderwijs. In 2013 waren dat er nog 5.140. In het kleuteronderwijs en lager onderwijs van 3.419 in 2013 naar 5.353 in 2018. “De komende jaren wordt vooral in het secundair onderwijs het tekort nog prangender. Tegen het einde van de regeerperiode, in 2024, zijn er elk jaar zesduizend extra leerkrachten nodig. Zesduizend”, zegt Steve Vandenberghe (sp.a). Volgens Kim De Witte (PVDA) is het beroep van leerkracht niet meer aantrekkelijk door de enorme werkdruk en de aanpassing van hun statuut. “Ze zeggen zelf dat het leerkrachtenberoep onaantrekkelijker wordt. Omdat de overheid de voorwaarden van het statuut aanpast, met minder recht op pensioen en minder recht op loopbaanonderbreking”.

Aan de andere kant is het aantal ingeschreven studenten voor de lerarenopleiding voor het eerst in jaren wel weer gestegen. Van 19.176 naar 21.984 inschrijvingen. Volgens Vandenberghe moeten we dit cijfer wel nuanceren. “Een mogelijke verklaring voor die stijging is namelijk dat kandidaat-leerkrachten sinds dit schooljaar geen lerarenopleiding meer kunnen volgen in de centra voor volwassenenonderwijs, maar dat bij een hogeschool of universiteit moeten doen. Dat verklaart deels de stijging van dat cijfer”.

Maatregelen

Om het lerarentekort aan te pakken wil de nieuwe Vlaamse regering onder meer volgende doelstellingen realiseren. Ten eerste: het verminderen van de planlast. “We moeten ervoor zorgen dat leerkrachten datgene kunnen doen waarvoor ze uiteindelijk initieel bevoegd zijn, namelijk lesgeven en kennis overdragen”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Ten tweede: het lerarenberoep opnieuw aantrekkelijk maken. “We willen een heel breed pact sluiten met stakeholders en aan tafel schuiven met een concreet, ‘dedicated’ budget van 100 miljoen euro, om te bekijken hoe we met een lerarenpact werk kunnen maken van die doelstellingen”, aldus minister Weyts.

Het volledige verslag kan u hier lezen.

Studio Commissie, maandag 21 oktober 2019 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.