landbouw
De strenge maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben ingrijpende gevolgen gehad op landbouw, visserij en platteland. Nu is het belangrijk om toekomstgericht weer op te starten. Daarom houden de leden van de commissie Landbouw een hoorzitting met onder andere Joris Relaes van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek.

Tijdens de commissie voor Landbouw mocht Joris Relaes, administrateur-generaal van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), zijn visie geven over het agrovoedingssysteem in het post-coronatijdperk. Relaes stelt vast dat ons voedselproductiesysteem een zeer veerkrachtig systeem is. “Denken dat de wereld onvoldoende zal produceren daar moeten we op het eerste gezicht niet heel ongerust over zijn. De economische crisis die zal volgen op deze coronacrisis zal er wel voor zorgen dat heel wat mensen onvoldoende koopkracht hebben (zeker in ontwikkelingslanden) om dat voedsel te kopen”, zegt Relaes.

Daarnaast wijst Relaes erop dat de structurele problemen niet weg zijn. “De ecologische impact (klimaat, droogte, ….), ongezonde eetgewoonten bij veel consumenten, de markmacht uit evenwicht, economische kwetsbaarheid, sociale problemen, toegang (tot het beroep/tot de grond) en de loonkosthandicap. Maar ik wil niet blijven stilstaan bij alle problemen. Deze moeten we aanpakken en ik denk dat er zich kansen aandienen. Bovendien is er een vernieuwde aandacht voor landbouw en voedsel die we moeten aangrijpen als kans”.

Toekomst

Relaes wijst hierbij op de Europese Farm2Fork-strategie. Deze strategie schetst de overkoepelende visie om de Europese voeding duurzamer te maken. “Het integrale voedselbeleid wordt in deze strategie naar voren geschoven. Niet enkel de primaire sector, maar het volledige plaatje. De productie, de verwerking, de consumptie en de omgeving worden allemaal samengenomen om een geïntegreerd beleid te ontwikkelen. Dat heeft men nog niet zo vaak gezien vanuit Europa; dat men zoveel lef aan de dag legt”, aldus Relaes.

De administrateur-generaal van ILVO heeft wel twee bedenkingen bij deze Europese ambities. “Ten eerste moet men rekening houden met de landbouwstiel. De productie van planten en dieren, dat is een productieproces waar we geen 100 procent zekerheid hebben. Geef landbouwers meer verantwoordelijkheid voor het aanpakken van problemen”. Ten tweede zijn er volgens Relaes faire handelsverdragen en een gelijker speelveld nodig.

5G

In de vernieuwde onderzoeksstrategie die momenteel wordt uitgewerkt plaatst het onderzoeksinstituut zijn onderzoeksinspanningen onder de noemer van een vijfvoudige gezondheid van het agrovoedingssysteem. “Vijfmaal gezondheid als leidraad voor ons onderzoek”, zegt Relaes. Die 5G’s bestaan uit: gezonde primaire productie (en vangst), gezonde voedselverwerking, gezonde socio-economische relaties, gezonde consumptiepatronen en een gezonde omgeving. “Dus wij willen, net zoals Europa, een geïntegreerd beleid proberen te ontwikkelen in ons onderzoek”, aldus Relaes.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

Lees ook: Hoorzitting Commissie Landbouw 1 juli 2020: Presentatie door Joris Relaes

Lees ook: 5G in landbouw en voeding Vijf maal GEZONDHEID als baken voor het ILVO onderzoek

Studio Commissie, maandag 10 augustus 2020 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.