Vlaams Klimaatbeleid
Het Vlaams Parlement richtte in 2016 een tijdelijke commissie op om het klimaatbeleid in Vlaanderen op te volgen na de klimaattop in Parijs van 2015. Dat mondde uit in een resolutie over een sterk Vlaams klimaatbeleid. Over de uitvoering van de resolutie houden de leden van de commissie een gedachtewisseling met minister Joke Schauvliege (CD&V).

Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 is opgesteld met als doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en Vlaanderen weerbaarder te maken tegen de klimaatsverandering. Concreet wil men tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 15 procent verminderen tegenover 2005. Na moeizame onderhandelingen met de verschillende regio’s werd afgesproken dat Vlaanderen 15,7 procent voor zijn rekening neemt. Daaropvolgend werd er in 2016 een tijdelijke commissie opgericht om het klimaatbeleid in Vlaanderen op te volgen na de klimaattop in Parijs van 2015. De werkzaamheden van deze commissie mondden uit in een breed gedragen resolutie van het Vlaams Parlement over een sterk Vlaams klimaatbeleid. En in december 2016 presenteerde de regering op de Vlaamse Klimaattop haar Klimaat- en Energiepact. “Het Vlaams Klimaatpact dat wij sloten, moet ons klimaatbeleid richting 2020 versterken. De maatregelen die in dit Pact worden gebundeld, zullen worden opgenomen in het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 en de Vlaamse Klimaatvisie 2050”, zegt minister Joke Schauvliege (CD&V).

Uit cijfers blijkt echter dat we amper twee procent emissies gereduceerd hebben. “Wij hebben heel wat studies op de plank liggen, maar tot op heden is er niet echt een vooruitgang te merken. Als we verschuivingen zien dan heeft dat meer te maken met externe factoren. Bijvoorbeeld bij gebouwenverwarming krijgt men andere resultaten als het een koude winter is”, zegt Wilfried Vandaele (N-VA). Ook oppositiepartijen Groen en sp.a stellen zich vragen bij het huidige beleidsplan. “We moeten nagaan of het nieuwe beleid overeenkomt met de ambities van de nieuwe resolutie”, zegt Bruno Tobback (sp.a). “De enige lange termijn oplossing die wil bijdragen tot minder emissies is minder vee. Om een of andere reden hebben sommige landen heilige koeien, wij hebben heilige varkens”.

Studio Commissie, dinsdag 9 januari 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.