Verkleinen sociale ongelijkheid in gezondheid en welzijn
D​e Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin geeft advies aan de Vlaamse overheid voor het beleid op die vlakken. In de commissie Welzijn komt directeur Jan De Maeseneer advies geven over de sociale ongelijkheid op vlak van gezondheid en welzijn aan de hand van enkele onderzoekscijfers. Zo is de levensverwachting van een laaggeschoolde man achttien jaar korter.

Tot op heden zijn sociaaleconomische gezondheidsverschillen nog steeds een maatschappelijk gegeven. Mensen met een zwakkere maatschappelijke positie hebben gemiddeld gesproken meer gezondheidsproblemen en sterven vroeger dan zij die hoger staan op de sociale ladder. Zo volgen de ongelijkheden in ziekte en sterfte een sociaal gelaagde verdeling in de ganse bevolking.

Wanneer men de blik verruimt naar het welzijn, ziet men eveneens daar duidelijke verschillen naargelang de sociaaleconomische positie van mensen. Mensen noemen zich pas gezond als ze zich goed in hun vel voelen en als ook hun geestelijke gezondheid in orde is. Als ze kunnen participeren aan de samenleving, een stevig sociaal netwerk hebben en in een gezonde woonomgeving leven. Wie alleen kijkt naar gezondheid houdt bovendien geen rekening met cumulatieve deprivatie. De situatie waarbij gezondheidsproblemen geconcentreerd zijn bij diegenen die het ook op andere vlakken slechter hebben.

Sensibiliseren

Met dit advies wil de Strategische adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG) beleidsmakers sensibiliseren. Dit advies heeft vooral tot doel om het effectief terugdringen van de graduele sociale verschillen in welzijn en gezondheid nadrukkelijker op de agenda te plaatsen van het beleid en de relevante actoren. De raad inspireert de Vlaamse Regering om een nieuwe Vlaams gezondheidsdoelstelling uit te werken en doet daarvoor een eigen voorstel. Samen met de gezondheidsdoelstelling benoemt de raad zijn prioritaire subdoelen, in een aanzet voor een strategisch plan.

Bron: Advies SAR WGG

Studio Commissie, dinsdag 3 april 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.