Vlaams Parlement keurt CETA-verdrag goed
Het Vlaams Parlement heeft vorige week het ontwerpdecreet over CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada, goedgekeurd. Dat gebeurde na een hevig debat waarin oppositie en meerderheid loodrecht tegenover elkaar stonden. Hoofdrolspelers in het debat waren Güler Turan (sp.a) en Karl Vanlouwe (N-VA).

De EU en Canada bereikten op 30 oktober 2016 een akkoord over een handelsverdrag, het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Met dit akkoord stellen de EU en Canada hun markten open voor elkaars goederen, verschillende diensten en investeringen. Hierdoor kunnen de Europese bedrijven concurreren met andere buiten- en binnenlandse bedrijven op de Canadese markt. Het akkoord creëert met het Investment Court System (ICS) ook een apart juridisch circuit voor de beslechting van geschillen tussen multinationals en overheden. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om dit akkoord om te zetten in Vlaamse regelgeving. Vorige week woensdag keurde het Vlaams Parlement, als eerste parlement in ons land, het ontwerpdecreet goed.

Dat gebeurde wel na een omstandig debat waarin meerderheid en oppositie hun pro’s en contra’s nogmaals aanhaalden. “Bijna 10 jaar na het Europees onderhandelingsmandaat, zetten we nu de eindsprint in. CETA is een goed handelsakkoord voor een open en exportgerichte economie zoals de Vlaamse”, reageert Karl Vanlouwe (N-VA). Maar oppositiepartij is hier toch niet zo zeker van. “De arrogantie waarmee de Vlaamse Regering, met Minister-President Geert Bourgeois (N-VA) op kop, de goedkeuring van CETA heeft doorgedrukt, ondanks het hangend antwoord van het Europees Hof, ondanks 16.000 handtekeningen tégen, en ondanks de voorlopige toepassing van 95% van het akkoord, is ronduit stuitend”, reageert Güler Turan (sp.a).

De Koepelzaal, dinsdag 26 juni 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.