inburgeringsbeleid

In 2013 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid goed. Naar aanleiding van het nieuwe regeerakkoord diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om het Inburgeringsdecreet op een aantal punten te wijzigen. Zo zal de doelgroep van mogelijke inburgeraars strikter worden afgebakend, de resultaatsverbintenis wordt strenger, en het taalniveau wordt hoger. Inburgeraars zullen ook een vergoeding moeten betalen voor het volgen van de cursussen. Het Vlaams Parlement stemt over dit nieuwe Inburgeringsdecreet na een bespreking tijdens de plenaire vergadering.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

De Koepelzaal, woensdag 28 juli 2021 vanaf 18u op Vlaams Parlement TV. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.