kunstendecreet
Het Vlaams Parlement keurde recent het nieuwe kunstendecreet goed. Dit decreet regelt subsidies en ondersteuning voor professionele kunsten. Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA) reageert tevreden. Volgens hem kunnen kunstenaars vanaf nu genieten van een eerlijke verloning en meer financiële stabiliteit. Toch passeerde het decreet niet zonder slag of stoot. Niet alleen de kunstenorganisaties maar ook oppositiepartijen Vooruit, Groen en PVDA stellen zich grote vragen over de krijtlijnen van dit decreet.

Op woensdag 21 april is het nieuwe kunstendecreet goedgekeurd in het Vlaams Parlement. De grootste nieuwigheid is de invoering van de categorie “kerninstellingen“. Die kerninstellingen zouden voor een periode van tien jaar worden ondersteund, in plaats van vijf. Maar zouden zich dan aan een beheersovereenkomst moeten houden. Oppositiepartijen Vooruit, Groen en PVDA vrezen dat dit nefast is voor de sector. “Deze nieuwe categorie van kerninstellingen gaat het veld nog verder opdelen en nog meer concurrentie veroorzaken, en kleine spelers en beginnende artiesten nog meer in onzekerheid brengen”, zegt Katia Segers (Vooruit).

“We hebben het gevoel dat het een soort van trofeedecreet is dat er moest komen en dat een zekere daadkracht moest etaleren, maar dat te weinig doordacht, te weinig af is. Dat is jammer voor zoiets belangrijks”, klinkt het bij Elisabeth Meuleman (Groen).

Financiële zekerheid

Maar volgens de meerderheidspartijen komt dit decreet net tegemoet aan de verzuchtingen van het veld en biedt het meer financiële zekerheid. “Dankzij dit vast percentage voor projectmiddelen garandeert het nieuwe decreet kansen voor vernieuwende projecten en voor jonge kunstenaars. Tegelijk zorgt deze koppeling tussen de kortlopende projectsubsidies en de meerjarige werkingssubsidies  voor stabiliteit en voorspelbaarheid zodat kunstenaars niet meer de dupe zijn van meervragen bij de werkingssubsidies”, stelt Karin Brouwers (CD&V).

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

Lees ook: Ontwerp van decreet over de ondersteuning van de professionele kunsten

De Koepelzaal, vrijdag 14 mei 2021 vanaf 18u05 op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.