Wanpraktijken in de puppyhandel
Een jaar geleden kwam in een Pano-reportage de Oost-Europese puppyhandel in beeld. Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts reageerde met drie plannen. Onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum vraagt hem tijdens de commissie hoe die plannen geëvolueerd zijn en hoe kwekers, dierenartsen en handelaars gecontroleerd worden.

Vorig jaar bracht een Pano-reportage aan het licht hoe eenvoudig het is om van een Oost-Europese puppy een Belgische puppy te maken. Ook de onderzoeksjournalisten van Apache hebben het dossier eens grondig onderzocht. Ze ondervroegen driehonderd eigenaars van Slovaakse puppy’s. Hun bevindingen staven helaas de vaststellingen van destijds, die op hun beurt ook onderzoeken van voordien bevestigden. “Veel van de verkochte puppy’s lijken duidelijk jonger dan de wettelijke vijftien weken. Bovendien blijken de vaccinatiestickers niet altijd even betrouwbaar. Sommige puppy’s krijgen bij aankomst in ons land plots een Belgisch paspoort. En net zoals een jaar geleden blijken bepaalde dierenartsen niet bepaald bonafide”, zegt Hermes Sanctorum-Vandevoorde. Meer dan een derde van de honden blijkt ziek bij aankoop en bijna een tiende sterft zelfs kort na aankoop. Zo wijst het Apacheonderzoek uit. Daarnaast heeft 40 procent van de honden fysieke aandoeningen en kampt nog eens 20 procent met mentale problemen.

Als antwoord op de beelden van de bewuste Pano-reportage beloofde Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) de nodige maatregelen te nemen. Zo werden de controles naar malafide puppyhandel opgevoerd. “In 2015 werden er 118 controles verricht in erkende kwekerijen en in 2016 waren er dat 230. Uit analyse van de controlecijfers van vorig jaar blijkt dat dit aantal in 2017 verder is gestegen naar 271”, zegt de minister. Sanctorum vindt dit een goede zaak, toch benadrukt hij dat er nog altijd minder controles gebeuren dan er kwekers en kweker-handelaars zijn. “Gemiddeld betekent dit dat elke kweker en kweker-handelaar nog altijd niet jaarlijks een controle over de vloer krijgt”, aldus Sanctorum.

Studio Commissie, donderdag 8 februari 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in ons nieuwslus.