De belofte van gratis laptops in het onderwijs

Maandag 17 juni 2024

– 18u: Tot Slot – Een aantal volksvertegenwoordigers nemen afscheid van het halfrond van het Vlaams Parlement. Vlaams Parlement TV nodigt deze parlementsleden uit voor een allerlaatste gesprek. Vandaag: Ann De Martelaer (Groen)

– 18u20: Studio Commissie – Elk jaar neemt de adviesverlening bij vergunningen door het Departement Omgeving af. Bruno Tobback (Vooruit) kaart de kwestie aan. En met het negatief advies voor de bijgewerkte aanvraag van Ineos legde het Agentschap voor Natuur en Bos opnieuw een bom onder het project.

Dinsdag 18 juni 2024

– 18u: Tot Slot – Een aantal volksvertegenwoordigers nemen afscheid van het halfrond van het Vlaams Parlement. Vlaams Parlement TV nodigt deze parlementsleden uit voor een allerlaatste gesprek. Vandaag: Karin Brouwers (cd&v)

– 18u20: Studio Commissie – Vaak worden er schimmelproblemen vastgesteld in sociale huurwoningen. An Moerenhout (Groen) vindt dit niet kunnen. Daarnaast worden er vragen gesteld over de herinvesteringsplicht voor woonmaatschappijen en het digitaal inschrijvingsregister voor sociale huurwoningen.

Woensdag 19 juni 2024

– 18u: De Koepelzaal – De plenaire vergadering behandelt via de spoedprocedure een voorstel van decreet van de meerderheid houdende diverse bepalingen inzake omgeving, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening.

Donderdag 20 juni 2024

– 18u: Studio Commissie – Sinds juni vorig jaar moeten organisatoren van evenementen maximaal herbruikbare bekers inzetten. Maar sommige grote festivals stellen het gebruik van herbruikbare bekers in vraag. Daarnaast wordt ook de sanering van met PFAS vervuilde hotspots in Vlaanderen aangekaart.

Vrijdag 21 juni 2024

– 18u: Studio Commissie – Nieuwkomers in Vlaanderen die een inburgeringstraject voltooid hebben, kunnen na het behalen van hun inburgeringsattest in een vervolgtraject stappen. Tijdens de commissie voor Inburgering wisselen de leden van de commissie van gedachten over deze vervolgtrajecten.

Zaterdag 22 juni 2024

– 18u: Studio Commissie – Elke leerling vanaf het vijfde leerjaar moest een eigen laptop kunnen gebruiken. Maar noch de schoolkosten, noch de stapel boeken daalt. Hoe moet het nu verder? Daarnaast vraagt Brecht Warnez (cd&v) hoe minister Weyts het levenslang leren zal stimuleren in het hoger onderwijs en wat de impact is van de modernisering van de advocatuur in het hoger onderwijs.

Zondag 23 juni 2024

– 18u: Studio Commissie – Naast de overbevissing heeft ook de opwarming van het klimaat impact op het visbestand in de Noordzee. Zo is er meer pijlinktvis terug te vinden in onze wateren. Tijdens de commissie voor Landbouw en Visserij vraagt men zich af of er maatregelen zullen genomen worden tegen de opwarming van de Noordzee. Daarnaast wil Groen dat de federale en Vlaamse regeringen aan de Europese Commissie signaleren dat het huidige voorstel van akkoord met de Mercosur-landen onaanvaardbaar is.