Oprichting van de ad-hoccommissie over het Vlaamse coronabeleid

Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

Een beperkt aantal volksvertegenwoordigers zal aanwezig zijn tijdens de plenaire vergadering van woensdag 14u. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. Alle plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv, de televisiezender van het Vlaams Parlement.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. De meeste commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 13/07

– 14u30: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de ad hoc commissie in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een zevende hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Inzake de maatregelen en de toestand in de (residentiële) ouderenzorg horen ze Marc Van Ranst (professor, Laboratorium Klinische en Epidemiologische Virologie, KU Leuven), Erika Vlieghe (professor, diensthoofd algemene inwendige geneeskunde, infectieziekten en tropische geneeskunde, Instituut voor Tropische Geneeskunde) en Herman Goossens (professor, diensthoofd klinische biologie, UZA).

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de ad hoc commissie in het Vlaams Parlement met een Hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

Dinsdag 14/07

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie met o.a. een hoorzitting over de tariefstructuur 2021-2024

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) hield een consultatie over de tariefmethodologie die gehanteerd moet worden in de periode 2021-2024. Een onderdeel hiervan is de tariefstructuur: die bepaalt hoe de inkomsten van de distributienetbeheerder worden aangerekend aan de verschillende netgebruikers. Met het oog op de energietransitie wil de VREG de tariefstructuur aanpassen zodat er een betere verdeling komt van de netkosten over de verschillende netgebruikers. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met Pieterjan Renier en Ronnie Belmans van de VREG.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de ad hoc commissie in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een zesde hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Inzake de maatregelen en de toestand in de (residentiële) ouderenzorg horen ze Pedro Facon (secretaris IMC Volksgezondheid) en Emmanuel André (professor, Laboratorium Klinische Bacteriologie en Mycologie, KU Leuven).

Woensdag 15/07

– 9u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Leefmilieu in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: een stellingname tegen de industriële ontwikkeling van de Groene Delle en marien zwerfvuil, de omgevingsvergunning voor mobiele slachteenheden en over de nieuwe cijfers over het verdwijnen van open ruimte

De Vlaamse Regering maakte via de voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) de ontwikkeling van een groot deel van het natuurgebied Groene Delle mogelijk. Leden van de PVDA en de Groenfractie stellen dat dit waardevolle natuurgebied niet mag verdwijnen, en dat er vooralsnog ook geen vraag is van bedrijven om zich daar te vestigen. Ze dienden dan ook een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering vragen om af te zien van de industriële ontwikkeling van de Groene Delle. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het voorstel van resolutie.

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit het Vlaams Parlement: Actuele vragen en antwoorden

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 16/07

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit een de commissie voor Economie en Werk in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het nieuwe werken na de coronacrisis en over het begeleiden van langdurig zieken naar de arbeidsmarkt

De coronalockdown heeft een belangrijke impuls gegeven aan telewerken, en bij uitbreiding aan tijds- en plaatsonafhankelijk werken. Bij werknemers leeft de vraag om ook na de lockdown verder gebruik te kunnen maken van deze digitale mogelijkheden, maar werkgevers staan hier weigerig tegenover. Recent was er ook een uitspraak van een rechter in een zaak van overuren, waarbij systemen van tijdsregistratie een zekerheid moeten bieden voor werkgevers. Dit kan echter de opmars van telewerken fnuiken. Hoe staat minister Hilde Crevits tegenover de vraag van de werknemers? Beïnvloedt het vonnis van de rechter de uitwerking van het Vlaams beleid rond werkbaar werk? Zal ze overleg plegen met haar federale collega over de arbeidsduurregeling?

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit een de commissie voor Economie en Werk in het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over het advies inzake de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt

Minister Hilde Crevits vroeg een expertenwerkgroep om wetenschappelijk advies over de relancestrategie voor de Vlaamse arbeidsmarkt. De leden van de commissie wisselen over dit advies van gedachten met Stijn Baert (professor Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent), Ans De Vos (professor Antwerp Management School), Ive Marx (professor Universiteit Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid), Sarah Vansteenkiste (professor KU Leuven en coördinator Steunpunt Werk), Wim Van der Beken (directeur IDEA Consult) en minister Hilde Crevits.

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie met vragen over o.a. de inwerkingtreding van het bonus-malussysteem in het kader van de financiering van het Vlaams Klimaatfonds en over het vervangen van verouderde windturbines

Vrijdag 17/07

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de ad hoc commissie in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een achtste hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Inzake de maatregelen en de toestand in de (residentiële) ouderenzorg horen ze professor Boudewijn Catry van Sciensano.

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de ad hoc commissie in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een negende hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Inzake de maatregelen en de toestand in de (residentiële) ouderenzorg horen ze Wim Dries (voorzitter Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Jürgen Vanpraet (professor Faculteit Rechten UGent) en Dirk Dewolf (administrateur-generaal, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid).

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de ad hoc commissie in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

Zaterdag 18/07

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 19/07

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement over het Verzameldecreet Onderwijs XXX

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal aanpassingen aan de regelgeving over Onderwijs in een ontwerp van verzameldecreet met Romeinse nummering. Onderwijsdecreet XXX, het eerste genummerde ontwerp van onderwijsdecreet van de nieuwe legislatuur, bevat vooral bepalingen die te maken hebben met de wijziging van een aantal bestaande niveau- en themadecreten. Het ontwerp beoogt een aanvulling en verbetering van een aantal al bestaande decreten; een reeks maatregelen tot vereenvoudiging in zijn meest ruime zin; en een reeks kleinere maatregelen tot uitvoering van het regeerakkoord en de beleidsnota.

Maandag 20/07

– 14u30: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de ad hoc commissie in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de ad hoc commissie in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg