Vlaamse begrotingscijfers

Een beknopt overzicht van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste fysieke commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 30 november

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de commissie voor Begroting van het Vlaams Parlement over de Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen samen met minister Matthias Diependaele voort. Het Rekenhof lichtte eerst zijn verslag toe van het onderzoek van de Vlaamse begroting 2020, waarna de minister hierop zijn repliek gaf. Daarna debatteerden de commissieleden over het verslag van het Rekenhof, over de begrotingsaanpassing 2020, over de begrotingsontwerpen 2021 en over de meerjarenraming 2020-2025.

Dinsdag 1 december

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering van het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over de rol lokale besturen en lokale integrale veiligheidscellen

Het Vlaams Parlement heeft een commissie opgericht over de bestrijding van gewelddadig radicalisme. Haar werkzaamheden hebben in de vorige legislatuur geleid tot een resolutie met daarin 55 aanbevelingen ten aanzien van de Vlaamse Regering. De toenmalige regering stelde ook een actieplan op ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme. In deze vergadering wisselden de leden van gedachten over de rol van de lokale besturen bij de bestrijding van gewelddadige radicalisering en de werking van de lokale integrale veiligheidscellen met Wim Dries, de voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Woensdag 2 december

– 14u: De Koepelzaal Live – Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 3 december

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement (deel 2)

Vrijdag 4 december

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting voor Brussel en de Vlaamse Rand met een gedachtewisseling over het Vlaamse cultuurbeleid in Brussel en de brede Vlaamse rand

De leden van de commissie wisselden met minister-president Jan Jambon van gedachten over het Vlaamse cultuurbeleid in Brussel en de brede Vlaamse rand. Ook de leden van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) namen deel aan het debat.

Zaterdag 5 december

– 18u: Het Gesprek – Tijdens ‘Het Gesprek’ overlopen we met een goed geplaatst figuur de politieke en economische actualiteit van de voorbije week

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement (deel 3)

Zondag 6 december

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de commissie voor Mobiliteit over de Oosterweelverbinding

Na een lang onderhandelingsproces onder leiding van een intendant sloten de Vlaamse Regering, het Antwerpse stadsbestuur en de actiegroepen op 15 maart 2017 een akkoord over het Antwerpse mobiliteitsdossier: het Toekomstverbond. Dit Toekomstverbond steunt op vijf pijlers: het sluiten van de Antwerpse ring, een overkapping van de ring, een modal shift van 50/50, het noordelijk Haventracé en een verdere samenwerking tussen alle actoren. De leden van de commissie bespraken in deze voortgangsrapportage het verslag over de uitvoering van dit Toekomstverbond met minister Lydia Peeters, met Filip Boelaert, secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken, met Luc Hellemans en Bart Van Camp van Lantis, met Alexander D’Hooghe, intendant, en met Simon Neyt, manager Team Vervoerregio Antwerpen.