jeugddelinquentierecht
Een aantal maanden geleden keurde het Vlaams Parlement het nieuwe jeugddelinquentierecht goed. Met dit decreet legt Vlaanderen de klemtoon op de verantwoordelijkheid van de jongere die een jeugddelict heeft gepleegd en op herstel. Maar tijdens de zomermaanden bleek dat er toch noodzaak is om de overgangsbepalingen van het oude naar het nieuwe systeem te verduidelijken. Het gloednieuwe parlement besprak het decreet tijdens de eerste plenaire vergadering van het politieke jaar.

Het Vlaams Parlement heeft op 6 februari 2019 het nieuwe jeugddelinquentierecht goedgekeurd. De inwerkingtreding was voorzien op 1 september 2019. De rode draad: een “herstelgerichte benadering”. De jongere moet verantwoordelijkheid opnemen voor zijn acties, de gevolgen ervan inzien en de schade bij het slachtoffer en de maatschappij trachten te herstellen. Een van die bijkomende maatregelen is langdurige gesloten begeleiding in een gemeenschapsinstelling. Waar die besloten opvang in de vroegere wet mogelijk was tot de leeftijd van 20 jaar, voorziet het nieuwe decreet dat dit in de toekomst zal kunnen tot de leeftijd van 23 jaar en in uitzonderlijke gevallen tot 25 jaar.

Uithandengeving

De uithandengeving blijft voor zeer zware feiten behouden, maar de voorwaarden worden aangepast. Uithandengeving is een procedure in het Belgisch jeugdrecht waarbij strafrechtelijk minderjarigen vervolgd en bestraft kunnen worden als volwassenen. De voorbije jaren gebeurde dat in Vlaanderen een zevental keer per jaar.

Om voldoende capaciteit te creëren voor de nieuwe maatregelen, is voorzien dat het nieuwe decreet gefaseerd in werking zal treden. “Maar uit intens overleg met vertegenwoordigers van de jeugdmagistratuur in functie van de inwerkingtreding van dit decreet is gebleken dat er mogelijke interpretatieverschillen zijn in de overgangsbepalingen”, zegt Katrien Schryvers (CD&V). Daarom diende Schryvers samen met Lorin Parys (N-VA), Freya Saeys (Open Vld), Tine van der Vloet (N-VA), Vera Jans (CD&V) en Elke Sleurs (N-VA) een voorstel van decreet in, omdat er nood is aan verduidelijking van de overgangsbepalingen.

In de kijker

Tijdens de bespreking van het jeugddelinquentierecht kwam vooral Filip Dewinter (Vlaams Belang) in de kijker te staan. Zo klaagde de Vlaams Belanger de afwezigheid van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) fors aan. “Voor een parlementslid en zeker voor een minister is er maar één prioriteit: die is hier, dat is het parlement. Daar hoort hij te zijn. De rest zijn nevenzaken”, aldus Dewinter.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

De Koepelzaal, dinsdag 24 september 2019 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.