Aanpassingen aan de Codextrein

Eind 2017 werden via een parlementair decreet verschillende bepalingen inzake ruimtelijke ordening doorgevoerd in de Vlaamse regelgeving. Maar Axel Ronse (N-VA) heeft toch nog een vraag over de de procedure om oude verkavelingsvoorschriften buiten beschouwing te laten bij vergunningsaanvragen.

Studio Commissie (herhaling), woensdag 8 augustus 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.