Bedenkingen rond genetische testen
Genetisch testen gaat over het meten van het voorspelbare risico op een genetische afwijking die al dan niet tot ziekte kan leiden bij de geteste persoon of zijn nakomelingen. In opvolging van de gedachtewisseling van begin januari hield de commissie Welzijn vorige week een hoorzitting over genetisch testen. Vertegenwoordigers van de centra voor menselijke erfelijkheid van UZ Brussel, UGent en Universiteit Antwerpen kwamen een woordje uitleg geven.

De Hoge Gezondheidsraad zegt in een advies dat dragerschaptesten zinvol zijn. Bij deze testen wordt er een risicoberekening uitgevoerd bij ouders met een kinderwens.  “Dit soort testen is problematisch. Vooral wanneer ze zonder de juiste voor- en nazorg aan koppels worden aangeboden”, zegt Jan Bertels (sp.a). “Dit is en blijft een kansberekening en enige omzichtigheid is geboden om hier conclusies uit te trekken. Anderzijds kunnen deze testen binnen het juiste kader een meerwaarde zijn”. Volgens hem moet de medische vooruitgang ook vergezeld worden van een breder maatschappelijk debat over hoe ver we willen gaan in deze genetische selectie.

Daarom worden er op vraag van Bertels gedachtewisselingen georganiseerd omtrent het thema in het Vlaams Parlement. Hij werd hierin bijgetreden door minister voor Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en de meerderheidspartijen. “Er is heel dringend een maatschappelijke discussie over dit onderwerp nodig waarbinnen de mening van heel veel verschillende personen tot zijn recht kan komen. Onder andere dit parlement kan en moet daarin een trekkende rol spelen”, aldus Vandeurzen.

Studio Commissie (herhaling), maandag 3 september 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.