Bescherming van het waardevolle Terhillsbos
Na de redding van het Essersbos heeft Groen zijn pijlen nu gericht op het Terhillsbos in Dilsen-Stokkem. Dat bos zou grotendeels moeten verdwijnen voor de bouw van een nieuw vakantiepark, maar dat wil de partij tegenhouden. Bovendien investeert de overheid 75 miljoen euro in het park en dat vindt Elisabeth Meuleman (Groen) onaanvaardbaar.

Het prachtig stukje Terhillsbos kan veel toeristen lokken. Daarom wil de Limburgse Reconversiemaatschappij, onderdeel van de Vlaams overheid, net op die grond een vakantiepark uitbouwen met Center Parcs als uitbater. Maar om het project te realiseren zal 30 hectare bos moeten gekapt worden. Groen verzet zich tegen de plannen en richtte een petitie op om minister voor Natuur Joke Schauvliege (CD&V) onder druk te zetten om het bos te redden. “Het is ongeveer driemaal de oppervlakte van het Essersbos. Een bos dat niet alleen groter is maar ook waardevoller dan het Essersbos. Het is een bos waar ontzettend veel beschermde dierensoorten zitten zoals de rugstreeppad, de gladde slang en de heikikker”, zegt Elisabeth Meuleman (Groen). “Er zal natuur worden vernietigd en bos worden gekapt om dan recreatie in de natuur te creëren”.

Maar om te voorkomen dat de bosoppervlakte in Vlaanderen verder achteruit gaat, werd jaren geleden het boscompensatiemechanisme ingevoerd. Iedereen die bos wil kappen in Vlaanderen moet zelf voor nieuw bos zorgen of een financiële bijdrage leveren. Per vierkante meter gekapt bos moet men 3,5€ neerleggen. “Het compensatiemechanisme faalt”, zegt Meuleman. “Het fantastisch mechanisme van de boscompensatie, dat ervoor zorgt dat waardevol bos elders tot driemaal toe wordt gecompenseerd en dat zo voor een aangroei zorgt, heb ik in de realiteit nog niet kunnen waarnemen. Ik geloof niet in dit mechanisme en ik denk dat dit project ecologisch geen steek houdt, ook niet voor de beschermde soorten”.

Milieuverenigingen vs. Center Parcs

In de jaren ’80 heeft Center Parcs plannen gehad om een vakantieresort te bouwen midden in de Mechelse heide, maar dat stuitte op veel protest. Nadien kwam de site van het Terhillsbos, als voormalige industriële site, in het vizier. Daar toen een vakantiepark bouwen mocht volgens de milieuverenigingen geen probleem zijn, de natuurwaarde was minder hoog. Maar intussen herstelde de natuur zich en is de site opnieuw een volwaardig bos geworden. “De geschiedenis is wat ze is”, reageert Schauvliege. “Het gaat hier om een provinciaal initiatief: het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dat dateert van 2011. Er is dus geen dossier op mijn bureau gekomen om daar een beslissing in te nemen”.

Studio Commissie (herhaling), dinsdag 28 augustus 2018 vanaf 17u vlaamsparlement.tv. Daarna 24u doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.