Stijging aantal gevallen van storten drugsafval
In de Kempen, in Limburg en in de rest van de grensstreek met Nederland zijn er de laatste tijd veel meer gevallen van drugsstorten waargenomen. Bart Nevens (N-VA) vreest een stijging van afval van drugslabo’s na de opgevoerde strijd tegen drugsafval in Nederland. Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) liet al weten dat dit een zaak is voor de minister van Binnenlandse Zaken, maar is zeker bereid om mee te werken.

In april werd er in de Kempen opnieuw enkele heuse ladingen drugsafval, afkomstig van de productie van synthetische drugs, gevonden. Het was het zoveelste geval van dumpen van drugsafval in de grensstreek. “Het gaat om zwaar toxisch afval en telkens worden de hoeveelheden groter. Waar het vroeger om ‘slechts’ enkele vaten ging, gaat het de laatste tijd om volledige vrachtwagens. Voor een milieuverontreiniging meer of minder draait de georganiseerde misdaad haar hand niet om”, zegt Bart Nevens (N-VA).

Nevens wees reeds in 2016 op het gevaar van een verschuiving van die dumpingen van Nederland naar Vlaanderen als gevolg van een opgevoerde strijd bij onze noorderburen. “Er is een trend zichtbaar waarbij de impact voor mens en milieu mogelijk catastrofaal zijn. Het probleem is dat we moeten gissen naar het aantal effectieve drugsstorten. Worden ze enkel in vaten gedumpt of wordt het soms ook geloosd?”

Politionele bevoegdheid

Minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) liet tijdens de commissie weten dat de zaak goed wordt opgevolgd. Maar ze wijst erop dat het de politiediensten zijn die de gegevens moeten verstrekken over het aantal storten van synthetisch afval. “Zoals ik al schriftelijk heb geantwoord, gaat het in hoofdzaak over een politionele bevoegdheid. Uiteraard is de minister van Binnenlandse Zaken, bevoegd voor de politiediensten en de brandweer, bevoegd. Het lijkt me dan ook zeer wenselijk dat het initiatief door de bevoegde federale minister wordt genomen. Uiteraard zijn wij graag bereid om mee te werken of mee rond de tafel te zitten”, aldus Schauvliege.

Bron Persbericht: Bart pleit voor draaiboek in strijd tegen drugsafval

Studio Commissie (herhaling), dinsdag 28 augustus 2018 vanaf 17u vlaamsparlement.tv. Daarna 24u doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.