Voka Limburg vreest nadelen van de betonstop
Voka Limburg stelt dat de plannen voor een betonstop van de Vlaamse regering te veel focust op de Vlaamse ruit tussen Brussel, Antwerpen, Gent en Leuven. Limburg zou door dit Beleidsplan Ruimte Vlaanderen minder mogelijkheden hebben om de veroudering in de provincie aan te pakken. Vlaams Parlementslid Lydia Peeters (Open Vld) wil weten of minister Joke Schauvliege hier rekening mee zal houden.

In de studie ‘Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen’ van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) wordt onder andere de knooppuntwaarde bepaald van de locaties die in de toekomst best nog worden ontwikkeld. De focus ligt dan op de ligging van het collectief vervoer, de spoor-, bus- en tramhaltes. En op de nabijheid van het voorzieningenaanbod. Delen van Vlaanderen, waaronder Limburg en West-Vlaanderen, worden hierdoor benadeeld door het gebrek aan voorzieningen, mede door een jarenlange stiefmoederlijke behandeling.

Tegelijkertijd stelt Voka dat het witboek BRV te veel focust op de Vlaamse Ruit en dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de demografische groei. Limburg heeft vooral een jongere bevolking met iets minder nood aan zorgvoorzieningen. Voka is dan ook bezorgd dat Limburg wegens de lagere knooppuntwaarde in de toekomst minder mogelijkheden zal hebben om de veroudering op te vangen.

“Inmiddels werd ook kennisgenomen van een nieuwe, bijkomende studie van VITO die door de bestendige deputatie van de provincie Limburg is besteld”, zegt Lydia Peeters (Open Vld). “De afwezigheid van een tram zorgt voor een enorm nefaste en nadelige situatie. De bestendige deputatie stelt echter ook dat enkel rekening is gehouden met de A-bushaltes. Het is nefast de ontwikkelingen in Limburg hieraan te koppelen. Ze stellen dan ook voor rekening te houden met de B-haltes en met de geactualiseerde dienstregelingen. Dat zou een verdubbeling van de oppervlakte van de toekomstige ontwikkelingen met zich meebrengen”.

Geen bedreiging

Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) liet weten er geen grote bedreiging is voor Limburg of West-Vlaanderen. “Ik zal u geruststellen: we willen niet de toekomst van deze of andere provincies hypothekeren. Wat we wél willen, is een kwalitatief ruimtezuinig beleid, overal in Vlaanderen. We willen de open ruimte dus beschermen. Hoe moeten we dat doen? Door te verdichten, maar ook door te investeren in groenblauwe dooradering, vermenging van functies en dergelijke. Ook inzake industrie, tewerkstelling en infrastructuur wordt er geen beleid voorgespiegeld alleen op maat van de Vlaamse Ruit”.

Bron: Peeters verdedigt ruimtelijke en economische belangen provincie

Studio Commissie (herhaling), dinsdag 28 augustus 2018 vanaf 17u vlaamsparlement.tv. Daarna 24u doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.