Duurzaam ondernemen in de kledingindustrie
Het is vijf jaar geleden dat in Bangladesh meer dan duizend textielarbeiders omkwamen toen fabriekscomplex Rana Plaza instortte. Toch zijn sindsdien de arbeidsomstandigheden in de textielsector nauwelijks verbeterd. ‘De Schone kleren campagne’ roept Belgische kledingbedrijven dan ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen en nieuwe rampen zoals die in Bangladesh te voorkomen. Een oproep die ook in het Vlaams Parlement gehoord wordt.

Naar aanleiding van de zware ramp van de kledingfabriek Rana Plaza in Bangladesh trad in 2013 het Bangladesh Veiligheidsakkoord in werking. Dit akkoord houdt voor de gebouwen meer veiligheid, brandveiligheid en controle in. Het akkoord is wereldwijd door veel stakeholders ondertekend, waaronder ook de kledingindustrie. Maar dat akkoord loopt nu af en wordt nu opgevolgd door het 2018 Transition Accord. “De veiligheid is misschien iets verbeterd, maar we weten maar al te goed dat kinderarbeid in die fabrieken nog steeds schering en inslag is. En dat die mensen voor een barbaars loon in schrijnende toestanden moeten werken.”, zegt Grete Remen (N-VA). “Die goedkope producten zijn voor ons leuk, maar we zien dat iemand de rekening betaalt”.

Verschillende Vlaams Parlementsleden hameren er dan ook op dat minister-president Geert Bourgeois (N-VA) een tandje moet bijsteken. “Ik denk dat er actie nodig is en een actieplan, maar dat we op zeer korte termijn moeten afstappen van die vrijblijvendheid van transparantie die er vandaag is”, zegt Güler Turan (sp.a). “In afwachting van dat actieplan kan de minister-president verschillende initiatieven nemen om tot ondertekening van dat schoneklerencharter over te gaan”. Maar volgens Bourgeois is afdwingbaarheid heel moeilijk. “Ten eerste is Vlaanderen al niet bevoegd. België is bevoegd voor productnormen. Maar of België dat nu invoert of niet, er is vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie. Europa is niet van plan om daar tot een algemene normering te komen, en werkt ook met keuren en engagementen. Ik denk dat we nu moeten zoeken naar manieren om de zaken anders in beweging te brengen”, aldus Bourgeois.

De Koepelzaal (herhaling), woensdag 29 augustus 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in de nieuwslus.