Besparingsplan voor cultuurzender Klara
Klara moet het voortaan met vijf mensen minder doen na het ontslag van onder meer de laatste redacteur klassieke muziek. De ontslagen komen er door de besparingen, maar op de vloer maakt men zich zorgen over hun toekomst. Ook vrezen verschillende leden uit het Vlaams Parlement voor het voortbestaan van de radiozender. Zo vragen onder andere Katia Segers (sp.a) en Manuela Van Werde (N-VA) meer uitleg en duiding aan minister van Media Sven Gatz.

Cultuuraanbod is een van de kernopdrachten van de VRT en staat ook centraal in de strategische doelstellingen van de beheersovereenkomst. Daarin worden een aantal krachtlijnen gedefinieerd zoals: de VRT is een sleutelspeler in het toegankelijk maken van cultuur, er is aandacht voor diverse culturele domeinen enzovoort. Toch mort men vaak over het cultuuraanbod van de VRT. Die discussie is de afgelopen weken opnieuw opgeflakkerd. Toen raakte bekend dat Klara het voortaan met vijf personeelsleden minder moet stellen. “Dat uitgerekend deze zender opnieuw zo hard getroffen wordt door de besparingen, doet de vraag rijzen of er in de toekomst nog wel kan worden voldaan aan de cultuuropdracht van de openbare omroep”, zegt Katia Segers (sp.a).

Volgens minister voor Media Sven Gatz (Open Vld) is Klara proportioneel niet meer of niet minder getroffen dan de andere netten of afdelingen van de openbare omroep. En zet de VRT ook in op een actieve en geïntegreerde cultuuraanpak. “De omroep informeert met al zijn aanbodsmerken de mediagebruikers over wat er gebeurt in het culturele landschap. Elk merk doet dat op zijn eigen manier voor zijn eigen doelpubliek. Cultuur komt dan ook aan bod in zowel informatieprogramma’s, zo waren er bijvoorbeeld 677 cultuuritems in Het Journaal in 2017, als algemene programma’s en specifieke cultuurprogramma’s”, aldus Gatz.

Transparantie

Daarnaast klaagt de vakbond ook aan dat de ontslagen niet correct zouden zijn verlopen. Zo stond te lezen in De Morgen. “Ik ontvang daarover niet dezelfde signalen”, reageert de minister. “De VRT-directie geeft aan dat het hele hertewerkstellingstraject samen met de vakbonden is uitgerold. De individuele trajecten werden besproken in de hertewerkstellingscel. De VRT geeft aan aldus volledige transparantie te hebben geboden, zowel tegenover de betrokken medewerkers als tegenover de sociale partners”.

Studio Commissie, donderdag 27 september 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.